Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 683/2016Vydané komu: JAVYS
Typ rozhodnutia: Povolenie
Stručný obsah: vydanie povolenia na prepravu palivových článkov VJP
Dátum vydania rozhodnutia: 12/21/2016


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (148 kB)