Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 685/2016Vydané komu: VUJE
Typ rozhodnutia: Prevádzka
Stručný obsah: schválenie realizácie zmeny programu vybraných zariadení
Dátum vydania rozhodnutia: 01/03/2017


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (152 kB)