Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 1150/2013Vydané komu: EBO
Typ rozhodnutia: Stavebné konanie
Stručný obsah: povolenie užívania stavby
Dátum vydania rozhodnutia: 19.12.2013


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (34 kB)