Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 350/2020Vydané komu: JAVYS
Typ rozhodnutia: Prevádzka
Stručný obsah: schválenie prevádzkových predpisov LaP
Dátum vydania rozhodnutia: 21.12.2020
Dátum nadobudnutia právoplatnosti a vykonatelnosti: 22.2.2021


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (237 kB)