Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 342/2020Vydané komu: JAVYS
Typ rozhodnutia: Prerušenie SK
Stručný obsah: prerušenie správneho konania
Dátum vydania rozhodnutia: 11.12.2020
Dátum nadobudnutia právoplatnosti a vykonatelnosti: 15.12.2020


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (143 kB)