Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 334/2009Vydané komu: EMO 34
Typ rozhodnutia: Zaistenie akosti
Stručný obsah: schvaľuje dokumentáciu systému kvality
Dátum vydania rozhodnutia: 12/15/2009


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (30 kB)