Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 380/2008Vydané komu: JAVYS
Typ rozhodnutia: Prevádzka
Stručný obsah: vydáva súhlas na realizáciu zmien v prevádzkovom predpise
Dátum vydania rozhodnutia: 12/17/2008


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (29 kB)