Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 688/2016Vydané komu: EMO 34
Typ rozhodnutia: Zabezpečovanie kvality
Stručný obsah: schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu VZ
Dátum vydania rozhodnutia: 12/29/2016


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (160 kB)