Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 1152/2013Vydané komu: EMO 34
Typ rozhodnutia: Zaistenie akosti
Stručný obsah: schválenie požiadavky na kvalitu VZ
Dátum vydania rozhodnutia: 12/20/2013


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (31 kB)