Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 970/2014Vydané komu: EMO 34
Typ rozhodnutia: Projektové zmeny
Stručný obsah: vydanie súhlasu na realizáciu PZ, schválenie požiadaviek na kvalitu VZ a zmenu ZVZ MO34
Dátum vydania rozhodnutia: 01/09/2015


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (41 kB)