Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 22/2018Vydané komu: EBO
Typ rozhodnutia: Zabezpečovanie kvality
Stručný obsah: schválenie realizácie zmeny VZ
Dátum vydania rozhodnutia: 01/22/2018


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (145 kB)