Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 379/2008Vydané komu: JAVYS, a. s.
Typ rozhodnutia: Prevádzka
Stručný obsah: Schvaľuje dočasnú zmenu v prevádzkovom predpise.
Dátum vydania rozhodnutia: 12/15/2008


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (32 kB)