Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 1130/2012Vydané komu: JAVYS
Typ rozhodnutia: Prevádzka
Stručný obsah: schválenie zmeny v prevádzkovom predpise
Dátum vydania rozhodnutia: 12/19/2012


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (37 kB)