Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 15/2018Vydané komu: EMO
Typ rozhodnutia: Zabezpečovanie kvality
Stručný obsah: vydanie súhlasu na realizáciu zmeny VZ a schválenie požiadavky na kvalitu VZ
Dátum vydania rozhodnutia: 01/18/2018


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (236 kB)