Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 803/2015Vydané komu: EMO 34
Typ rozhodnutia: Zabezpečovanie kvality
Stručný obsah: schválenie požiadaviek na kvalitu VZ
Dátum vydania rozhodnutia: 12/21/2015


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (153 kB)