Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 511/2010Vydané komu: VUJE
Typ rozhodnutia: Iné
Stručný obsah: schválenie veľkosti oblasti ohrozenia jadrovými zariadeniami VUJE
Dátum vydania rozhodnutia: 12/22/2010


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (33 kB)