Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 399/2007Vydané komu: EMO 12
Typ rozhodnutia: Iné
Stručný obsah: Vydáva povolenie na opakovanú železničnú prepravu.
Dátum vydania rozhodnutia: 12/19/2007


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (34 kB)