Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 44/2018Vydané komu: EBO
Typ rozhodnutia: Zabezpečovanie kvality
Stručný obsah: schválenie zmeny v dokumentácii systému kvality VZ
Dátum vydania rozhodnutia: 02/21/2018


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (133 kB)