Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 1131/2012Vydané komu: EMO 34
Typ rozhodnutia: Prerušenie SK
Stručný obsah: prerušenie správneho konania
Dátum vydania rozhodnutia: 12/19/2012


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (32 kB)