Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 339/2009Vydané komu: EMO
Typ rozhodnutia: Iné
Stručný obsah: schvaľuje program prípravy
Dátum vydania rozhodnutia: 12/17/2009


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (34 kB)