Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 444/2017Vydané komu: JAVYS
Typ rozhodnutia: Stavebné konanie
Stručný obsah: povolenie užívania stavby IS RAO
Dátum vydania rozhodnutia: 12/18/2017


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (185 kB)