Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 413/2006Vydané komu: VUJE, a. s.
Typ rozhodnutia: Iné
Stručný obsah: schvaľuje program prípravy vybraných zamestnancov - základná príprava - príprava na overenie odbornej spôsobilosti
Dátum vydania rozhodnutia: 12/22/2006


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (32 kB)