Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 415/2006Vydané komu: JAVYS
Typ rozhodnutia: Zaistenie akosti
Stručný obsah: Schvaľuje dokumentáciu systému kvality v rozsahu: JAVYS/14/PISM, JAVYS/14/EPZK - A-1, JAVYS/14/EPZK - TSaÚ, JAVYS/14EPZK - MSVP, JAVYS/14/EPZK - RÚ RAO, JAVYS/14/EPZK - V1, JAVYS/14/ZSM - OR, JAVYS/PGR-26/2006.
Dátum vydania rozhodnutia: 12/29/2006


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (38 kB)