Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 337/2009Vydané komu: VUJE,a.s.
Typ rozhodnutia: Preprava
Stručný obsah: vydáva povolenie na spätnú prepravu
Dátum vydania rozhodnutia: 12/21/2009


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (38 kB)