Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 1135/2012Vydané komu: VUJE
Typ rozhodnutia: Iné
Stručný obsah: schválenie programov prípravy
Dátum vydania rozhodnutia: 12/20/2012


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (35 kB)