Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 383/2008Vydané komu: JAVYS
Typ rozhodnutia: Iné
Stručný obsah: schaľuje zmeny dokumentácie systému kvality
Dátum vydania rozhodnutia: 12/18/2008


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (31 kB)