Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 682/2016Vydané komu: JAVYS
Typ rozhodnutia: Prevádzka
Stručný obsah: schválenie zmeny v dokumente prevádzkový predpis
Dátum vydania rozhodnutia: 12/21/2016


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (145 kB)