Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 12/2018Vydané komu: JAVYS
Typ rozhodnutia: Prevádzka
Stručný obsah: vydanie súhlasu na realizáciu zmeny JB počas prevádzky JZ
Dátum vydania rozhodnutia: 01/15/2018


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (136 kB)