Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 1149/2013Vydané komu: EMO
Typ rozhodnutia: Zaistenie akosti
Stručný obsah: schválenie požiadavky na kvalitu VZ a vydanie súhlasu na realiziáciu zmeny na JZ
Dátum vydania rozhodnutia: 18.12.2013


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (38 kB)