Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 346/2020Vydané komu: SE, a.s.
Typ rozhodnutia: Prevádzka
Stručný obsah: vydanie súhlasu na realizáciu zmien v prevádzkových predpisoch
Dátum vydania rozhodnutia: 15.12.2020
Dátum nadobudnutia právoplatnosti a vykonatelnosti: 4.1.2021


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (149 kB)