Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 384/2008Vydané komu: CHEMSTROJ, s. r. o.
Typ rozhodnutia: Iné
Stručný obsah: Povolenie pre právnickú osobu.
Dátum vydania rozhodnutia: 12/17/2008


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (35 kB)