Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 400/2007Vydané komu: JAVYS, a. s.
Typ rozhodnutia: Iné
Stručný obsah: Schvaľuje zmenu dokumentu 5-PLN-014.
Dátum vydania rozhodnutia: 12/18/2007


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (27 kB)