Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 385/2008Vydané komu: SE, a. s.
Typ rozhodnutia: Prevádzka
Stručný obsah: Súhlas na realizáciu zmien v prevádzkovom predpise.
Dátum vydania rozhodnutia: 12/19/2008


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (29 kB)