Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 36/2018Vydané komu: VUJE
Typ rozhodnutia: Povolenie
Stručný obsah: vydanie povolenia č. 139/2018
Dátum vydania rozhodnutia: 02/16/2018


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (141 kB)