Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 351/2020Vydané komu: JAVYS
Typ rozhodnutia: Zabezpečovanie kvality
Stručný obsah: schválenie dokumentácie systému kvality VZ
Dátum vydania rozhodnutia: 21.12.2020
Dátum nadobudnutia právoplatnosti a vykonatelnosti: 22.2.2021


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (238 kB)