Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 41/2018Vydané komu: EMO 34
Typ rozhodnutia: Zabezpečovanie kvality
Stručný obsah: schválenie zmeny dokumentácie systému kvality a požiadaviek kvality VZ
Dátum vydania rozhodnutia: 02/19/2018


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (134 kB)