Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 396/2007Vydané komu: JAVYS, a. s.
Typ rozhodnutia: Projektové zmeny
Stručný obsah: Vydáva súhlas na realzáciu zmeny v zozname vybraných zariadení.
Dátum vydania rozhodnutia: 12/20/2007


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (27 kB)