Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 1145/2013Vydané komu: JAVYS
Typ rozhodnutia: Iné
Stručný obsah: vydanie súhlasu na realizáciu zmeny
Dátum vydania rozhodnutia: 12/18/2013


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (66 kB)