Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 340/2009Vydané komu: JAVYS, a.s.
Typ rozhodnutia: Iné
Stručný obsah: schvaľuje zmenu schválenej dokumentácie
Dátum vydania rozhodnutia: 12/18/2009


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (35 kB)