Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 342/2009Vydané komu: Ostatné
Typ rozhodnutia: Stavebné konanie
Stručný obsah: prerušuje a vyzýva
Dátum vydania rozhodnutia: 12/18/2009


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (28 kB)