Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 409/2006Vydané komu: EBO
Typ rozhodnutia: Iné
Stručný obsah: Ukladá pokutu vo výške 300 000,-Sk pre porušenie §10 ods. 1 písm. a) zákona a vyhlášky ÚJD SR č. 50/2006 Z.z.
Dátum vydania rozhodnutia: 12/22/2006


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (74 kB)