Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 43/2018Vydané komu: EMO
Typ rozhodnutia: Zabezpečovanie kvality
Stručný obsah: schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu VZ
Dátum vydania rozhodnutia: 02/22/2018


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (152 kB)