Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 909/2011Vydané komu: Ostatné
Typ rozhodnutia: Povolenie
Stručný obsah: vydanie povolenia č. 95/2011
Dátum vydania rozhodnutia: 12/22/2011


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (29 kB)