Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 407/2006Vydané komu: JE V2
Typ rozhodnutia: Iné
Stručný obsah: Vydáva súhlas na realizáciu zmeny pre stavbu č. 711 - 1.redundancia. 3.blok
Dátum vydania rozhodnutia: 12/29/2006


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (28 kB)