Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 381/2008Vydané komu: VUJE, a.s.
Typ rozhodnutia: Iné
Stručný obsah: mení na základe odôvodnenej žiadosti termín na splnenie podmienky č.1 a č.2
Dátum vydania rozhodnutia: 02/18/2009


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (30 kB)