Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 395/2007Vydané komu: Ostatné
Typ rozhodnutia: Iné
Stručný obsah: Zastavuje správne konanie vo veci zmeny povolenia na nakladanie s jadrovými materiálmi.
Dátum vydania rozhodnutia: 12/19/2007


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (25 kB)