Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 1138/2012Vydané komu: JAVYS
Typ rozhodnutia: Iné
Stručný obsah: vydanie povolenia na cestnú prepravu
Dátum vydania rozhodnutia: 12/20/2012


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (30 kB)