Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 1136/2012Vydané komu: EMO 34
Typ rozhodnutia: Zaistenie akosti
Stručný obsah: schválenie dokumentácie systému kvality
Dátum vydania rozhodnutia: 12/20/2012


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (31 kB)