Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 16/2018Vydané komu: EMO 34
Typ rozhodnutia: Zabezpečovanie kvality
Stručný obsah: schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu VZ
Dátum vydania rozhodnutia: 01/19/2018


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (152 kB)