Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 14/2018Vydané komu: EMO 34
Typ rozhodnutia: Zabezpečovanie kvality
Stručný obsah: schválenie požiadavky na kvalitu VZ
Dátum vydania rozhodnutia: 01/12/2018


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (133 kB)